UA-99003367-1

Услуги

Дистрибуција и Логистика

Преку добро развиена дистрибуција и добар логистички систем Киси Логистик КС ја покрива целата територија на РМ. Киси Логистик КС поседува 1 дистрибутивен центар во струмица на ул. Климент Охридски бб.

Вкупниот магацински и деловен простор на компанијата е 5000м2. Во согласност со потребите на нашите клиенти обезбедуваме навремена, точна и сигурна испорака до сите малопродаќни објекти во земјата. Киси Логистик КС има нови информациски технологии, професионална работна сила и опремен возен парк.

13

брендови


Вработените се дел од смејството
5000

М2 магазин


Застапници сме на над 68 брендови
25

возила


Располагаме со возен парк од над 90 возила
25

години искуство


Имаме искуство кое трае повеке од девет години