UA-99003367-1

Визија, Мисија и Вредности

Мисија и Визија

Да станеме една од водечките компании, која зафака голем дел од пазарот, поврзувајки ги производителите на брендовите кои ние ги увезуваме со потрошувачите на брз и достапен начин.

Да градиме силни врски помеѓу брендовите и потрошувачите на препознатлив начин за задоволување на нивните потреби и желби. Избирање на најдобрите канали за дистрибуција со ефективна продажна стратегија согласно со нашите принципи.

Вредности

За една компанија да биде успешна со современ дистрибутивен систем, треба да има задоволни, способни и посветени вработени. Со постојано инвестирање во вработените и нивната надоградба, шириме силни и успешни партнерски односи.